<style>.image .responsive-img {display: none;}</style>

Re får utvidet tidsfrist for å bestemme seg

Re kan risikere milliontap dersom kommunen ikke slår seg sammen med en av tre nabo kommuner. Kommunalministeren gir nå kommunen utvidet tidsfirst frem til oktober på å finne en kommune å slå seg sammen med.

Jan Tore Sanner

 

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner og dette ble starten på en såpe opera med kommunenes ordførere i hovedrollen.  Kommunestyrene har siden den gang vært preget av allianser, frierier og hemmelige møter. Kommune salene har til tider minnet om episoder fra Hotel Cesar.

For mange vil dette spillet ta fokuset vekk fra aktuelle temaer som hvor lang tid det vil ta for regjeringen å komme til en økonomisk ”Break even” punkt eller hvilke økonomiske prognoser kommunene vil ha i kjølevannet av reformen (20-25 år frem i tid).

Re ordføreren Thorvald Hillestad (Sp) sa i et intervju at de økonomiske kuttene ved å ikke delta i en kommunesammenslåing er for store for en liten kommune på størrelse med Re. Hillestad tilføyde at kommunen vil gå glipp av nødvendige driftsmidler og støtte ved å ikke slå seg sammen med en av nabokommunene. Dette til tross for at Hillestad så tidlig som i september 2015 støttet kommunestyrets flertallsvedtak om at Re skal bestå som egen kommune.

-Vi hadde kanskje klart oss fint som en selvstendig kommune i løpet av neste få årene men når regjeringen varsler økonomiske kutt på 10-15 millioner så har ikke Re kommune ryggraden til å bære de økonomiske tapene på sikt sier Hillestad.
Hillestad som fra starten av har hatt et noe skeptisk syn på sammenslåingen hadde under intervjuet ikke vansker med å nevne flere fordeler ved å slå seg sammen med Tønsberg, Holmestrand eller Horten. Blant annet har kommunens mangel på advokat den siste perioden ført til at byggesaker som kommer til kommunen har stått i ro over en tid.

I en rapport utarbeidet av Audun Langørgen og Rolf Aaberge ved statistisk sentralbyrå påpeker de at et argument mot sammenslåingen er at det vil være fare for at staten vil inndra gevinstene på lang sikt når inndelingstilskuddet blir trappet ned. Dermed er det ikke sikkert at kommunene har mye å tjene på å slå seg sammen i det lange løpet.

I verktøykassa til kommunal minister Jan Tore Sanner finner vi titalls av millioner som skal lokke kommunene til sammenslåing. Det er lagt opp til at kommuner som slår seg sammen kan etter en standardisert modell få dekket kostnader knyttet til sammenslåingen opptil 65 mill kr. Videre kan kommuner som slår seg sammen i kommunereformen stikke av med et reformstøtte på opptil 30 mill kr.


Inndelingstilskuddsordningen videreføres den nye kommune reformen og tilskuddet varer 15 år etter sammenslåingen med en nedtrappingstid på 5 år. Dette for at kommunene skal lettere tilpasse seg nye betingelser skriver regjeringen på sine websider. I kommuneproposisjonen 2017 er det budsjettert med opptil 4 milliard kroner mer til kommunesektoren opplyser Sanner.

I et intervju med NRK sa kommunal minister Jan Tore Sanner i desember 2015 at kommuner som er tidlig ute i kommunereformen har gjort et arbeid som er av stor verdi også for andre kommuner. Vi ønsker derfor å støtte kommunene som går i front. For Stokke ordføreren Erlend Larsen som var tidlig ute med å søke sammenslåing med Sandefjord og Andebu betyr dette 70 mill. kr. i kassa.

En av suksess faktorene for den vellykkede sammenslåingen har i følge fylkesmannen i vestfold vært felles politisk forståelse av nå situasjonen og fremtidige utfordringer. Forankring og enighet på tvers av politiske partier og kommunegrenser i tillegg til raushet og dyp gjensidig respekt for de tre kommunene skriver Geir Almlid 06. Februar 2015 i en artikkel for distriktssenteret.

I et intervju med Erlend Larsen understreker han at Stokke kommune vil på sikt få et langt større behov for spesial kompetanse for å kunne levere de tjenestene som kreves av kommunen. Dermed vil sammenslåingen bidra til at kommunen vil få den bredde og tyngde kompetansen den mangler i dag.

Til tross for ankelagelsene for aldersdiskriminering som har oppstått i forbindelse med at innbyggere over 80 år bosatt i Andebu og innbyggere over 74 år bosatt i Stokke ikke fikk lov til å svare på spørsmål om sammenslåing sier Larsen at kommunen har møtt lite motgang fra innbyggerne i forbindelse med sammenslåingen. Både Hillestad og Larsen erkjenner også at nærhet og tilhørighet er viktig for lokaldemokratiet og at de har forståelse for at mange føler en viss uro for at større kommuner vil få en mer redusert tilhørigheten til lokalsamfunnet og at avstanden mellom enkelt befolkningen forøveri og kommunens politikere øker.

Senior Rådgiver Sissel Mossing ved kommunikasjonsenheten hos kommunal og moderniseringsprogrammet oppgir i en kort telefon intervju at hun ikke har kjennskap til om departementet har utarbeidet et regnestykke som tilsier når regjeringen kan forvente å komme i en økonomisk null punkt i forbindelse med innvesteringene og støttene som vil bli gitt til kommunene i tiden som kommer.

Analyser av den danske kommunereformen foretatt av Houlberg (2011) viser at kommunene som hadde gjennomført en sammenslåing hadde hentet ut stordriftsfordeler, men at disse var mindre enn forventet.